Schep vertrouwen

Bewoners betrekken bij hun directe omgeving en het vertrouwen opbouwen door wederzijdse betrokkenheid, heldere communicatie en concrete resultaten

 

vinkhuizen radiumstraatvinkhuizen brandgangvinkhuizen siersteenlaanvinkhuizen zirkoon

vinkhuizen brandgang

Vinhuizen smeltkroes

 

Wat:
Wijkvernieuwing Vinkhuizen

Waar:
Vinkhuizen in Groningen

Wanneer:
2000 -2003

Werkend voor:
Woningcorporatie Nijestee

In samenwerking met:
Gemeente Groningen
ZOFA Architecten
WAL architecten

Werkzaamheden:
Wijkontwikkelaar Buurtprojectleider

 

Wijkvernieuwing Vinkhuizen

 

De wijkvernieuwing van Vinkhuizen had een valse start. Het door gemeente en corporaties opgestelde plan werd door de wijk niet geaccepteerd. Er werd in overleg met bewoners een nieuw plan gemaakt met meer ruimte voor hun wensen en nog nader uit te werken invulling op deel onderwerpen. Het vertrouwen in corporatie en gemeente was minimaal.
Als buurtprojectleider vanuit de corporatie in buurtoverleggen en diverse werkgroepen de onderdelen uit het wijkplan opgepakt met bewoners. Dit betrof o.a. de inrichting van pleinen, speelgebieden, inrichting openbare ruimte en woningontwikkeling, maar ook aspecten door bewoners aangedragen als brandgangen en beheer woonomgeving. Bewoners werden betrokken bij hun directe omgeving en langzaam aan werd het vertrouwen opgebouwd door wederzijdse betrokkenheid, heldere communicatie en concrete resultaten. De directe lijnen die de buurtprojectleider had met de uitvoerende organisatieonderdelen van zowel gemeente als corporatie droegen hier aan bij. Voor de gehele wijk werd een pragmatische aanpak ingezet als communicatie strategie, met als basis een logo “ Vinkhuizen vernieuwt”. De inzet was op resultaten laten zien en voortgang blijven tonen; korte heldere boodschappen met betrokkenen. Hiermee werd in drie jaar een grote omslag in het imago bewerkstelligd.