Zorgt voor samenhang

Het project staat op een prominente plek en markeert de verandering die in het gebied is ingezet

 

KORREZOOM1KORREZOOM3KORREZOOM2

 

Wat:
Korrezoom; 91 appartementen, 10 rijwoningen, stallingsgarage voor 135 auto’s

Waar:
Korreweg, Antillenstraat te Groningen

Wanneer:
2008 -2010

Werkend voor:
Woningcorporatie IN

In samenwerking met:
Ter Steege vastgoed
Okra landschapsarchitecten
Aas architecten
gemeente Groningen

Werkzaamheden:
Projectontwikkeling
ontwikkelen gebiedsvisie incl. beeldkwaliteitsplan


Korrezoom

 

Korrezoom is het eerste project van de stedenbouwkundige ontwikkeling Antillenstraat te Groningen. Het totale project behelst naast de Korrezoom nog ruim 150 grondgebonden en 100 appartementen. Het project kent een sterke beeldsamenhang; het onderscheid tussen huur- en koopwoningen is niet direct af te lezen. Ook de landschappelijk aanpak verbindt. Op deze prominente plek aan de Korreweg en Hamburgervijver zijn de aanwezige groenstructuren verder versterkt en vormen een hechte verbinding binnen het stedenbouwkundige plan. Het project staat op een prominente plek en markeert de verandering die in het gebied is ingezet.