Breng flexibiliteit en verbind

Een kloppend hart in de buurt waar alle partijen en bewoners hun plek en weg weten te vinden voor hun diverse behoeftes

ontmoetenontwikkelenontspannen

 

 

 

Wat:
Wijkcentrum Het Floreshuis

Waar:
Korrewegwijk in Groningen

Wanneer:
2010 -2012

Werkend voor:
Woningcorporatie Lefier

In samenwerking met:
Studio Bundl

Werkzaamheden:
haalbaarheidstoets nieuwbouw versus verbouw
ontwikkeling concept
participatie gebruikers 

Het Floreshuis

 

Binnen de krachtwijk Korrewegwijk was een grote behoefte aan wijkcentrum nieuwe stijl. Een kloppend hart in de buurt waar alle partijen en bewoners hun plek en weg weten te vinden voor hun diverse behoeftes. Om tot een herontwikkeling te komen van  het bestaande wijkcentrum “Het Floreshuis” is er een concept ontwikkeld in samenwerking  met studio Bundl. Na gesprekken met diverse gebruikers waarbij er veel scepsis was over samengaan van  diverse partijen is er voorafgaande aan het opstellen van een programma van eisen een gezamenlijk gedragen flexibel concept ontwikkeld. Om te laten zien hoe het mogelijk is om diverse activiteiten en partijen in één gebouw te laten functioneren zijn de drie O’s als basis genomen: Ontmoeten Ontwikkelen en Ondernemen. Het concept is verbeeld in een overzichtelijk ruimtegebruik diagram. Het concept en de beeldvertaling is de basis geworden voor vervolggesprekken en heeft geleid  tot verbinding tussen de betrokken partijen.