Durf je koers bij te stellen

Geef erkenning aan de stem van de bewoners door te kiezen voor meer verbetering en minder sloop

NIB bandoengstraatNIB medanstraatNIB speelveld

 

 

 

 


Wat:
Wijkvernieuwing Nieuw Indische Buurt

Waar:
Korrewegwijk in Groningen

Wanneer:
2007 -2012

Werkend voor:
Woningcorporatie Lefier

In samenwerking met:
Bureau Ritsema
Grontmij
MAD architecten
BSA architecten

Werkzaamheden:
Projectontwikkeling
Bewonerspartcipatie
Ontwikkelen verbeterplannen
Ontwikkelen beeldkwaliteitsplan
Opzetten verkoopstrategie

Nieuw Indische Buurt

De Nieuw Indische Buurt in Groningen stond aan de vooravond van een grote sloopopgave. De woningcorporatie achtte het noodzakelijk om een deel van de buurt te vernieuwen. In gesprekken met de bewonersgroepen zijn de grenzen van de opgave verkent en werd het programma bijgesteld en gewijzigd. Durf dus te kiezen voor meer (minimale) verbetering en minder sloop. Daarmee geef je erkenning aan de stem van de bewoners. Voor de geplande nieuwbouw werd een beeldkwaliteitsplan gemaakt om ook bewoners inzicht te geven in de (toekomstige) kwaliteiten van de buurt. Daarbij speelt waardering voor het bestaande een hoofdrol.